Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Admin - 06/06/2023 09:08 AM
Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

  FV - Theo quyết định của Thủ tướng, bãi bỏ quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế...

   

  Ngày 5/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an liên quan 2 lĩnh vực: Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Phòng cháy, chữa cháy.

   

  Bãi bỏ nhiều thủ tục

  Với nhóm thủ tục về phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp Trung ương, cấp tỉnh, được bãi bỏ quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

   

  Doanh nghiệp được giảm gánh nặng làm thủ tục phòng cháy chữa cháy.

   

  Đồng thời, bãi bỏ quy định nộp bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trước đó. Lý do vì cơ quan công an tự khai thác hồ sơ quản lý. 

  Thủ tướng giao Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định nêu trên.

  Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công an chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền.

  Hoặc Bộ Công an đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

   

  Tăng cường "hậu kiểm"

  Với lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì bãi bỏ quy định yêu cầu nộp "bản sao hợp lệ" của 1 trong 5 loại văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  Cùng với đó là bổ sung quy định này trong văn bản đề nghị của tổ chức cung cấp thông tin cơ bản về các loại giấy chứng nhận nêu trên để có cơ sở kiểm tra, đối chiếu.

  Lý do vì khi kết nối, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ quan công an có thể khai thác được những thông tin trên. 

  Với nhóm thủ tục hành chính như cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì bổ sung các thông tin về giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp trong "văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh".

  Đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bản giấy theo Nghị định số 96/2016 thì yêu cầu nộp bản giấy để thu hồi khi thực hiện thủ tục cấp đổi.

  Lý do vì cơ sở kinh doanh cần cung cấp thông tin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong văn bản đề nghị, cơ quan công an thực hiện tra cứu, kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

  Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (bản giấy) thì nộp cho cơ quan công an để thu hồi khi thực hiện thủ tục cấp đổi.

  Việc này để ngăn chặn việc cho thuê, cho mượn hoặc tranh chấp tư cách pháp nhân liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và gây ảnh hưởng đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

  Về điều kiện an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ thì bãi bỏ quy định người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 5 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

  Lý do vì hiện nay, cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật thường xuyên đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Việc đơn giản hóa quy định là phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

  Các cơ quan quản lý nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục "tiền kiểm", tăng cường "hậu kiểm", nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

  Ngoài ra, thực tiễn phát sinh những trường hợp có nhu cầu thực hiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng không đáp ứng được điều kiện có 5 năm thường trú để thực hiện thủ tục này đã "thuê người dân" tại địa phương đứng tên đăng ký kinh doanh càng gây nhiều khó khăn, bất cập trong công tác quản lý.

  Các phương án cắt giảm thủ tục nêu trên có lộ trình thực hiện từ năm 2023.

   

  Nguồn: https://vietnamnet.vn/bai-bo-nhieu-thu-tuc-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-2151387.html

  Zalo
  Hotline