Địa phương nào có nhiều dự án nhà ở xã hội khởi công nhất?

Địa phương nào có nhiều dự án nhà ở xã hội khởi công nhất?

Admin - 11/07/2023 01:30 PM
Địa phương nào có nhiều dự án nhà ở xã hội khởi công nhất?

  FV - Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 18/6/2023, cả nước đã hoàn thành 41 dự án NƠXH khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn. Đối với các dự án nhà ở xã hội mới khởi công, trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Hải Phòng là địa phương có nhiều dự án nhà ở xã hội được khởi công nhất, với 4 dự án.

   

  Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc có 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp được khởi công với tổng số khoảng 18.768 căn.

  Trong đó, nhà ở xã hội 6 dự án quy mô 7.730 căn; nhà ở công nhân 3 dự án quy mô 11.038 căn. Đáng chú ý, trong số các dự án nhà ở xã hội được khởi công, thành phố Hải Phòng có 4 dự án với 6.707 căn; Thành phố Hà Nội 1 dự án với 720 căn; tỉnh Lâm Đồng 1 dự án với 303 căn. Về nhà ở cho công nhân, thành phố Hải Phòng có 1 dự án, 2.538 căn; tỉnh Bình Định 1 dự án, 1.500 căn; tỉnh Bắc Giang 1 dự án, 7.000 căn.

  Số liệu báo cáo của các địa phương cho biết, tính đến ngày 18/6/2023, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn; đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn. Cụ thể, chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp hoàn thành đầu tư xây dựng 7 dự án với quy mô xây dựng khoảng 5.314 căn hộ; đang tiếp tục triển khai 93 dự án với quy mô xây dựng khoảng 127.272 căn hộ.

  Về chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Bộ Xây dựng cho biết, đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 34 dự án, quy mô xây dựng khoảng 14.202 căn hộ. Đang tiếp tục triển khai 201 dự án, quy mô xây dựng khoảng 161.227. Trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn. Đang tiếp tục triển khai 418 dự án, bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn.

  Bên cạnh đó, chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ; đang tiếp tục triển khai 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160.900 căn hộ.

  Về chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, hiện đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng khoảng 94.390 căn hộ; đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271.500 căn hộ.

  Để triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ được giao và báo cáo số liệu đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn, đồng thời, chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Đề án.

  Báo cáo của Ngân hàng Chính sách cũng cho biết, đến nay trên cả nước đã thực hiện giải ngân được hơn 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua NƠXH, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

  Đến nay, Bộ Xây dựng đã 3 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Ngân hàng Nhà nước với số lượng 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô 19.897 căn hộ, tổng mức đầu tư 20.179 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.139 tỷ đồng.

   

  Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/dia-phuong-nao-co-nhieu-du-an-nha-o-xa-hoi-khoi-cong-nhat-357165.html

  Zalo
  Hotline