Dự án đầu tư công tại Ninh Bình gặp vướng mắc về thủ tục hồ sơ PCCC

Dự án đầu tư công tại Ninh Bình gặp vướng mắc về thủ tục hồ sơ PCCC

Admin - 03/08/2023 09:06 AM
Dự án đầu tư công tại Ninh Bình gặp vướng mắc về thủ tục hồ sơ PCCC

  FV - Hiện nay, việc triển khai một số dự án đầu tư công, đặc biệt là đối với những dự án trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được phê duyệt, phân bổ vốn nhưng đang chậm tiến độ do khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo quy định.

   

  Theo đại diện một số chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nếu hoàn thiện các thủ tục về PCCC theo quy định thì phải tốn rất nhiều chi phí, đặc biệt là đối với các dự án, công trình trường học, trụ sở cơ quan nhà nước, trạm y tế...

  Các chủ đầu tư ở đây cho rằng, trước đây khi phê duyệt dự án thì hồ sơ thủ tục về PCCC được phê duyệt theo quy định cũ nhưng bây giờ mới triển khai dự án, trong khi đó, thời điểm hiện tại thì quy định về PCCC đã thay đổi rất nhiều.

  Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình - cho biết, nếu như làm lại hồ sơ thủ tục về PCCC theo quy định mới sẽ mất rất nhiều chi phí. Trong khi đó, nguồn vốn của dự án đã được phê duyệt và đưa vào kế hoạch phân bổ từ trước khi các quy định về PCCC mới có hiệu lực.

  "Có những dự án sửa chữa trụ sở cơ quan Nhà nước, tổng mức đầu tư khoảng 20 tỉ đồng những chi phí để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ về PCCC đã chiến đến 1/3 tổng mức đầu tư của dự án" - ông Anh cho hay.

  Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về PCCC cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bà Đinh Thị Thúy Ngần - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình - cũng thừa nhận đây là một trong những khó khăn, bất cập trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay.

  Theo bà Ngần, Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 10.12.2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình, "quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC ngày 29.6.2001 có hiệu lực" và được ban hành sau thời điểm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Ninh Bình, vì vậy, dẫn đến việc khó khăn trong việc tham mưu bố trí nguồn vốn cho các dự án.

  Cũng theo bà Ngần, tại điều 12, Nghị định 136/2020/NĐ-CP, ngày 24.11.2020 của Chính Phủ, "quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC" thì kinh phí PCCC trong đầu tư, xây dựng phải được bố trí ngay trong giai đoạn lập dự án đầu tư và thiết kế công trình.

  "Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 34 công trình cấp tỉnh, đến thời điểm này đã hoàn thành 13 công trình đảm bảo về PCCC, số còn lại không nhiều. Cái chính là những công trình cấp huyện và cấp xã, do đó tới đây trong quá trình tham mưu cho tỉnh, chúng tôi sẽ tính toán cân đối nguồn lực đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cũng như nguồn lực bố trí của chi thường xuyên. Đồng thời, chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Tài chính và Công an tỉnh để tính toán có thể phải kéo dài thời gian thực hiện các dự án sang giai đoạn đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để đảm bảo cho huyện và xã hoàn thành được các dự án" - bà Ngần cho hay.

   

  Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/nhieu-du-an-dau-tu-cong-tai-ninh-binh-gap-vuong-mac-ve-thu-tuc-ho-so-pccc-1224184.ldo

  Zalo
  Hotline