Dư án tại Việt Nam

Dư án tại Việt Nam

[2022.02~2023.03] Dự án SEMV - Thái Nguyên

Ngày: 09/05/2023 10:15 AM

Sản phẩm: Sprinkler, Alarm Check Valve, Deluge Valve, Flexible hose, Heat Collector
Xem thêm

[2022.06~2023.03] Nhà máy LGD-H3 - Hải Phòng

Ngày: 09/05/2023 10:10 AM

Sản phẩm: Sprinkler, Alarm Check Valve, Flexible hose, WHC, Outdoor Fire Cabinet, PIV
Xem thêm

[2022.11~2023.01] Dự án SEVT - Thái Nguyên

Ngày: 09/05/2023 10:07 AM

Sản phẩm: Sprinkler Flexible Tube-SFT
Xem thêm

[2022.01~05] Lotte Mall Hanoi - Hà Nội

Ngày: 09/05/2023 10:05 AM

Sản phẩm: Alarm Check Valve
Xem thêm

[2021.06~2022.05] Nhà máy LGD-H2 - Hải Phòng

Ngày: 09/05/2023 10:02 AM

Sản phẩm: Sprinkler, Alarm Check Valve, Flexible hose, WHC, Outdoor Fire Cabinet
Xem thêm

[2021.03~2022.03] Dự án LGE-P3 - Hải Phòng

Ngày: 09/05/2023 09:58 AM

Sản phẩm: Sprinkler, Alarm Check Valve, Flexible hose, WHC, Outdoor Fire Cabinet
Xem thêm

[2019.10 ~ 2020.05] Dự án SDV - Bắc Ninh

Ngày: 09/05/2023 09:50 AM

Sản phẩm: Đầu phun, ống mềm
Xem thêm

[2017.07~2018.08] Nhà máy SEMV PH-2 - Thái Nguyên

Ngày: 09/05/2023 09:30 AM

Sản phẩm: Đầu phun.
Xem thêm

[2015.09~2016.03] LOTTE MART GO VAP - Ho Chi Minh

Ngày: 30/03/2023 03:25 PM

Sản phẩm: Sprinkler, Valve, Flexible hose, Gas system,..
Xem thêm

[2008] KUMHO ASIA

Ngày: 30/03/2023 03:25 PM

Sản phẩm: Valves, Sprinkler Flexible hose
Xem thêm

[2008~2011] KEANGNAM - LANDMARK TOWER

Ngày: 30/03/2023 03:24 PM

Sản phẩm: Sprinkler, Valve, Sprinkler Flexible hose
Xem thêm
Zalo
Hotline