Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện

Admin - 25/08/2023 01:26 PM
Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện

  FV - Ngày 24/8, UBND thành phố Hà Nội ra chỉ thị 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

  Chỉ thị cho biết, thống kê từ 2018 đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra 2.467 vụ cháy, nổ làm 77 người chết, 131 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 684 tỷ đồng. Trong số đó nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ có liên quan đến sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm 76,4% các vụ cháy.

  Trước thực trạng nêu trên, để khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế trong quản lý và sử dụng điện với mục tiêu kiểm soát, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, thiệt hại do cháy nổ gây ra, đảm bảo tính mạng và tài sản của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành, thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện một số nội dung như:

  Công an thành phố tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn thành phố. Chủ động nghiên cứu các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác hướng dẫn thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC và CHCH; tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình việc triển khai thực hiện các công trình điện trọng điểm trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, hướng dẫn các công ty điện lực thực hiện đảm bảo PCCC và CHCN; tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CHCN trong thực tiễn công tác để tham mưu UBND thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

  Chỉ thị cũng yêu cầu Sở Công thương tăng cường tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện của Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công tác kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của các đơn vị điện lực trên địa bàn TP. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực TP, đặc biệt là các trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC dẫn đến nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện, vi phạm các quy định về an toàn trong sử dụng điện.

  Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là xử lý dứt điểm đối với các công trình xây dựng trái phép, sai phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, chờ triển khai dự án, hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ lưới điện; báo cáo, đề xuất UBND thành phố các biện pháp để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố, Tổng Công ty điện lực Hà Nội và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các mạng xã hội đăng tải các thông tin tuyên truyền, cảnh báo về PCCC và CNCH…

  Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phê duyệt, cấp phép xây dựng; hướng dẫn, chỉ đạo các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC và an toàn điện.

  Các Sở, ngành của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến công tác PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định.

  Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội được giao phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo về đảm bảo an toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện trên địa bàn; Căn cứ tình hình thực tế, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các đơn vị, cơ sở trong quản lý và sử dụng điện.

  Chủ động, rà soát, kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện do Tổng công ty quản lý để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; đồng thời tăng cường vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và người dân sử dụng điện an toàn; chủ động đóng, ngắt điện khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đẩy nhanh việc triển khai hạ ngầm hệ thống dây dẫn truyền tải điện tại các tuyến phố, khu dân cư, ưu tiên tại các vị trí có nguy hiểm cháy nổ cao, cản trở hoạt động của xe chữa cháy.

  Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chủ động nghiên cứu các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn điện, kiểm tra đôn đốc UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó, chú trọng công tác khuyến cáo, cảnh báo an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện bằng các hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận để người dân và doanh nghiệp dễ nhớ, dễ thực hiện, như: tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua các hội nghị tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng... Định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC&CNCH của cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

  Nguồn: http://daidoanket.vn/ha-noi-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-quan-ly-su-dung-dien-5726639.html

  Zalo
  Hotline