Hà Nội yêu cầu kịp thời đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn trong quy định PCCC

Hà Nội yêu cầu kịp thời đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn trong quy định PCCC

Admin - 25/05/2023 09:00 AM
Hà Nội yêu cầu kịp thời đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn trong quy định PCCC

  FV -  Hà Nội yêu cầu các đơn vị kịp thời nắm bắt, đối thoại với người dân và doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy.

   

  UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện, thị xã về việc triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 17/5/2027 của Văn phòng Chính phủ về “xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản”

  Theo đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, thường xuyên tập huấn, phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố;

  Kịp thời nắm bắt, đối thoại với người dân và doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy để hướng dẫn giải pháp tháo gỡ, khắc phục, tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng cháy, chữa cháy để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm, ngay từ khi thiết kế, thi công công trình.

  UBND TP giao Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo khắc phục theo quy định.

  Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phương án, giải pháp để các cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm...

   

  Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/ha-noi-yeu-cau-kip-thoi-doi-thoai-voi-doanh-nghiep-ve-kho-khan-trong-quy-dinh-pccc-post540822.antd

  Zalo
  Hotline