Hệ thống khí chữa cháy HFC-23 (Blazero-23)

Hệ thống khí chữa cháy HFC-23 (Blazero-23)
Hanju Chemical's Blazero-23 là hệ thống chữa cháy bằng chất chữa cháy sạch sử dụng HFC-23, và đã đạt được ba chứng nhận hiệu suất từ ​​Viện Công nghệ và Công nghiệp Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc(KFI). Đây là một phương pháp phát thải toàn cầu để dập tắt hiệu quả các đám cháy Loại A, B và C, đồng thời là một hệ thống phù hợp với NFSC 107A.
Zalo
Hotline