Hệ thống khí chữa cháy IG-100 (Blazero-100)

Hệ thống khí chữa cháy IG-100 (Blazero-100)
Blazero-100 của hóa chất Hanju Ltd. là hệ thống chữa cháy bằng chất sạch sử dụng nitơ và được cấp chứng chỉ hiệu suất từ ​​Viện Công nghệ & Công nghiệp Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc. nó phóng tác nhân ra toàn bộ khu vực cháy để dập tắt đám cháy cấp độ A, B và C một cách hiệu quả và là hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy (NFSC 107A) của hệ thống chữa cháy bằng chất sạch.
Zalo
Hotline