Đầu phun Sprinkler

Đầu phun Sprinkler
Đầu phun Sprinkler là đầu phun nước chữa cháy trong hệ thống chữa cháy nước tự động, sẽ họat động khi đạt đến nhiệt độ nhất định đựơc thiết kế sẵn.
Zalo
Hotline