Ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

Ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

Admin - 04/04/2024 04:50 PM
Ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

  FV - UBND tỉnh chỉ đạo ưu tiên ngân sách xây dựng hạ tầng phòng cháy, tập trung nhiều giải pháp phát triển nhân lực, khoa học công nghệ cho nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC).

   

  Ngày 3/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 819 ngày 7/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 6035 ngày 7/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 819.

  Bên cạnh mục tiêu triển khai hiệu quả các quyết định, UBND tỉnh hướng tới huy động các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy; phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối và huy động nguồn vốn trong từng giai đoạn, kết hợp hài hòa giữa các nguồn lực.

  UBND tỉnh xác định sẽ ưu tiên nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng dân phòng, trong đó đầu tư công tập trung ưu tiên cho các dự án hạ tầng phòng cháy và chữa cháy trọng điểm.

  Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí khi sử dụng các nguồn lực.

  Những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra bao gồm: Tập trung, bố trí đủ nguồn vốn cho công tác quy hoạch để bảo đảm tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 6035 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 819.

  Ưu tiên cân đối ngân sách nhà nước, bố trí đủ nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình; hệ thống thông tin liên lạc) cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

  Huy động đa dạng các nguồn lực từ ngân sách và ngoài ngân sách, nguồn lực trong nước và ngoài nước, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng PCCC theo Kế hoạch số 6035...

  UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, bảo đảm nguồn lực tài chính thực hiện kế hoạch đề ra.

   

  Nguồn: https://baoquangnam.vn/uu-tien-bo-tri-du-nguon-von-dau-tu-xay-dung-ha-tang-phong-chay-va-chua-chay-3132341.html

  Zalo
  Hotline